INDEXERING /

Indexeringen

Jaarlijks stijgen de prijzen in Nederland door prijsinflatie. Dat heeft ook effect op onze kosten. Daarom verhogen wij op 1 januari van ieder jaar de prijzen van onze diensten.

Voor de prijzen van onze tarieven nemen wij de volgende indexen als leidraad om onze indexatie te bepalen*: 

B-Store, L-Store, S-Store

Abonnement- en licentiekosten:           dienstenprijsindex (peildatum eind Q2)
Hosting- en domeinkosten:                   dienstenprijsindex (peildatum eind Q2)
Transport- en fulfilmentkosten:             NEA-normering (peildatum Q4)

Hosting en domein website                   prijsindex personele kosten (peildatum Q4)
SSL – website                                        prijsindex personele kosten (peildatum Q4)
Technische inrichting                             prijsindex personele kosten (peildatum Q4) 

Uurtarieven

Accountbegeleiding                                prijsindex personele kosten (peildatum Q4)
Brainstorm                                              prijsindex personele kosten (peildatum Q4)
Concept                                                   prijsindex personele kosten (peildatum Q4)
Copy                                                        prijsindex personele kosten (peildatum Q4)
Design                                                     prijsindex personele kosten (peildatum Q4)
DTP                                                         prijsindex personele kosten (peildatum Q4)
Fotografie                                                prijsindex personele kosten (peildatum Q4)
Marketing/Consultancy/Advies              prijsindex personele kosten (peildatum Q4)
Ontwerp/vormgeving                              prijsindex personele kosten (peildatum Q4)
Productiebegeleiding                              prijsindex personele kosten (peildatum Q4)
Projectbegeleiding                                  prijsindex personele kosten (peildatum Q4)
Social Media                                           prijsindex personele kosten (peildatum Q4)
Strategie                                                  prijsindex personele kosten (peildatum Q4)
Support                                                    prijsindex personele kosten (peildatum Q4)
Traffic                                                      prijsindex personele kosten (peildatum Q4) 

Standaard tarieven
Corporate mailing                                   prijsindex personele kosten (peildatum Q4)
Ontwerp folder/brochure                        prijsindex personele kosten (peildatum Q4)
Stockfoto                                                prijsindex personele kosten (peildatum Q4) 

Per 01-01-2024 zijn de volgende percentages doorgevoerd: 

– Dienstenprijsindex: 6,3%
– NEA-normering: 5,2 % NL en BE/ 7% EU
– Prijsindex personele kosten: 6,1% 

Voor vragen over indexeringen kan contact worden opgenomen via administration@loyaltymakers.com of uw accountmanager 

* tenzij anders overeengekomen / alleen de tarieven genoemd in dit overzicht worden geïndexeerd