INDEXERING /

Indexeringen

Jaarlijks stijgen de prijzen in Nederland door prijsinflatie. Dat heeft ook effect op onze kosten. Daarom verhogen wij op 1 januari van ieder jaar de prijzen van onze diensten.  

Voor de prijzen van onze tarieven nemen wij de volgende indexen als leidraad om onze indexatie te bepalen*:

B-Store, L-Store, S-Store
Abonnement- en licentiekosten: dienstenprijsindex (peildatum eind Q2)
Hosting- en domeinkosten: dienstenprijsindex (peildatum eind Q2)
Transport- en fulfilmentkosten: NEA-normering (peildatum eind Q4)

Uurtarieven
Accountbegeleiding                          prijsindex personele kosten (peildatum eind Q4)
Brainstorm                                         geen indexatie (gemaximeerd)
Concept                                               prijsindex personele kosten (peildatum eind Q4)
Copy                                                     geen indexatie (gemaximeerd)
Design                                                  geen indexatie (gemaximeerd)
DTP                                                       geen indexatie (gemaximeerd)
Fotografie                                            geen indexatie (gemaximeerd)
Marketing/Consultancy/Advies        prijsindex personele kosten (peildatum eind Q4)
Ontwerp/vormgeving                        geen indexatie (gemaximeerd)
Productiebegeleiding                        geen indexatie (gemaximeerd)
Projectbegeleiding                             geen indexatie (gemaximeerd)
Social Media                                        geen indexatie (gemaximeerd)
Strategie                                               prijsindex personele kosten (peildatum eind Q4)
Support                                                geen indexatie (gemaximeerd)
Technische inrichting                         prijsindex personele kosten (peildatum eind Q4)
Traffic                                                   geen indexatie (gemaximeerd)

Standaard tarieven
Corporate mailing                              prijsindex personele kosten (peildatum eind Q4)
Hosting en domein website              prijsindex personele kosten (peildatum eind Q4)
Ontwerp folder/brochure                 prijsindex personele kosten (peildatum eind Q4)
SSL – website                                       prijsindex personele kosten (peildatum eind Q4)
Stockfoto                                              prijsindex personele kosten (peildatum eind Q4)

Per 01-01-2022 zijn de volgende percentages doorgevoerd: 

  • Dienstenprijsindex: 1,3% 
  • NEA-normering: 3,5% 
  • Prijsindex personele kosten: 3,87% 

 Voor vragen over indexeringen kan contact worden opgenomen via administration@loyaltymakers.com 

* tenzij anders overeengekomen / alleen de tarieven genoemd in dit overzicht worden geïndexeerd